Renewables

Offshore-windparken

Net op zee: de netaansluiting Hollandse Kust

Net op zee: de netaansluiting Hollandse Kust die windparken verbindt met het elektriciteitsnetwerk aan land We delen regelmatig nieuws over het Klimaatakkoord, omdat verduurzamen belangrijk is. Bronnen waar we nu energie en gas uit winnen raken op en het is belangrijk dat we overstappen op duurzame bronnen. Een onderdeel van het klimaatakkoord is het energieakkoord. Dit […]

Net op zee: de netaansluiting Hollandse Kust Read More »

hoge gasprijzen energietransitie

Een versnelling van de energietransitie door de hoge gasprijzen

Een versnelling van de energietransitie door de hoge gasprijzen Het onderwerp dat bijna terugkomt in ieder gesprek: de hoge gasprijzen. Door de relatief strenge winter van 2020/2021, de toenemende vraag vanuit Azië en natuurlijk de recente ontwikkelingen door de oorlog in Rusland laten de gasprijzen door het dak schieten. Ieder huishouden dat in Nederland is aangesloten

Een versnelling van de energietransitie door de hoge gasprijzen Read More »

Neemt de werkgelegenheid in de windsector na 2030 af?

Neemt de werkgelegenheid in de windsector na 2030 af? Windparken poppen als paddestoelen uit de grond en waaien met alle winden mee. In ons kleine kikkerlandje waait het relatief veel en in het klimaatakkoord van Parijs wordt onder andere de focus verlegd van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Niet gek dus dat je steeds meer leest over de energietransitie én

Neemt de werkgelegenheid in de windsector na 2030 af? Read More »

waterstof importeren

Waterstof importeren als alternatief voor het (groen) opwekken van waterstof?

Waterstof importeren als alternatief voor het (groen) opwekken van waterstof? Energie opwekken uit duurzame bronnen is essentieel. Regelmatig schrijven we verschillende nieuwsberichten waarin we nieuwe, duurzame initiatieven uitlichten. We dragen bij aan de energietransitie met functies binnen o.a. zon– en windenergie. En schreven eerder over waterstof. Want door waterstof op een groene manier te winnen (ook wel elektrolyse genoemd) zorgen

Waterstof importeren als alternatief voor het (groen) opwekken van waterstof? Read More »

tekort technisch talent

Hoe vind je het juiste personeel bij een enorm tekort aan technisch talent?

Hoe vind je het juiste personeel bij een enorm tekort aan technisch talent? Dat er al jaren een enorm tekort aan technisch personeel is klinkt je vast niet onbekend in de oren. Het aantal technische functies neemt toe, terwijl het op de gangen van de technische opleidingen steeds rustiger wordt. Maar nog nooit waren de

Hoe vind je het juiste personeel bij een enorm tekort aan technisch talent? Read More »

de energietransitie-waterstof

Wordt waterstof straks een van de belangrijkste energiebronnen? En hoe wordt het opgewekt?

Wordt waterstof straks een van de belangrijkste energiebronnen? En hoe wordt het opgewekt? Er is momenteel een grote energietransitie gaande. Het klimaatakkoord van Parijs stelt strenge eisen om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te behalen. Het begint allemaal bij het aanpakken van de kern: de productie van energie. Geen grondstoffen meer opwekken die eindig

Wordt waterstof straks een van de belangrijkste energiebronnen? En hoe wordt het opgewekt? Read More »

werken op een booreiland

Duurzaam bodemonderzoek voor de aanleg van nieuwe windparken

Duurzaam bodemonderzoek voor de aanleg van nieuwe windparken Het opwekken van duurzame energie draagt in hoge mate bij aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Niet-duurzame bronnen van energie worden vervangen door duurzame, en dus onuitputtelijke, energiebronnen. Windmolens spelen daarin een grote rol. Naast de windmolens die je regelmatig langs de snelweg ziet staan,

Duurzaam bodemonderzoek voor de aanleg van nieuwe windparken Read More »

windmolen onderhoud

De realisatie van windmolens was nog nooit zo gemakkelijk met klimmende kranen

De realisatie van windmolens was nog nooit zo gemakkelijk met klimmende kranen Met enige regelmaat vind je nieuwsartikelen op onze website die betrekking hebben tot de windsector. Nederland verduurzaamt, windparken schieten als paddestoelen uit de grond en investeren in windparken is een slimme zet. Maar die windparken leggen zichzelf niet aan. Windparken worden voorzien van honderden windturbines die vanaf de grond

De realisatie van windmolens was nog nooit zo gemakkelijk met klimmende kranen Read More »

Scroll to Top