Duurzaam bodemonderzoek voor de aanleg van nieuwe windparken

Het opwekken van duurzame energie draagt in hoge mate bij aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Niet-duurzame bronnen van energie worden vervangen door duurzame, en dus onuitputtelijke, energiebronnen. Windmolens spelen daarin een grote rol. Naast de windmolens die je regelmatig langs de snelweg ziet staan, zijn er ook een aantal windparken op zee. Een aantal van die windparken zijn al operationeel, anderen zijn nog in aanleg. In 2030 bevat de Noordzee zo’n 1.100 windmolens in totaal. Voordat die windmolens geplaatst worden in de zee, zijn een aantal voorbereidingen nodig.

Duurzaam bodemonderzoek

Het is een nobel streven om meer windparken te creëren voor het opwekken van duurzame energie. Maar als de creatie en aanleg ervan niet op een duurzame manier gebeurt, is het slechts een doekje voor het bloeden. Daarom zorgt de overheidsinstelling RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dat in hun aanbestedingen deze criteria worden meegenomen. Één van de voorbereidende taken bij het aanleggen is bodemonderzoek. En samen met Fugro, een organisatie gespecialiseerd in geotechnisch grondonderzoek, pakken ze dat op een duurzame manier aan.

Offshore windmolenparken
 

Het bodemonderzoek is nodig voor het ontwerp van de fundering van de windturbines én het bepalen van de routes voor de stroomkabels tussen de windturbines. Met hun onderzoekschip ‘Despina’ voeren ze dit bodemonderzoek uit. Dit schip stoot vanzelfsprekend Co2 uit door de brandstof die wordt verbruikt. Het unieke in dit project is dat de gewone brandstof wordt gemengd met biobrandstof. Deze bestaat uit brandstof geproduceerd uit resten zoals oliën en vetten uit de industrie. Hierdoor wordt ongeveer 400.000 Co2 bespaard, een vermindering van ongeveer 17% aan uitstoot. Bron: RVO 

Tasman Professionals geeft graag aandacht aan zulke initiatieven. Als renewable recruiter richten wij ons namelijk op het werven en selecteren van kandidaten voor duurzame initiatieven. Op die manier dragen we samen bij aan een mooiere wereld. Benieuwd welke technische uitdaging voor jou in het verschiet ligt? Neem contact op of bekijk alle vacatures op onze vacaturepagina.

Recente blogs

Contact informatie

Tasman Profesionals B.V.
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar
(Bezoek op afspraak)
info@tasmanprofessionals.nl
+31 (0) 72 30 30 366

Heb je vragen?
Neem contant met ons op!

Scroll to Top