Net op zee: de netaansluiting Hollandse Kust die windparken verbindt met het elektriciteitsnetwerk aan land

We delen regelmatig nieuws over het Klimaatakkoord, omdat verduurzamen belangrijk is. Bronnen waar we nu energie en gas uit winnen raken op en het is belangrijk dat we overstappen op duurzame bronnen. Een onderdeel van het klimaatakkoord is het energieakkoord. Dit is opgesteld in 2013 en gaat dieper in op het energiebeleid in Nederland.

In dit akkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energie uit duurzame bronnen moet komen, denk aan zonne- en windenergie. De windparken in de Noordzee leveren een grote bijdrage aan dit doel. Maar de elektriciteit die op zee wordt opgewekt, moet naar land worden getransporteerd. Het project Net op zee biedt een innovatieve oplossing die duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengt.

Offshore-windparken
 

Een netaansluiting door zee

Als je bedenkt dat Brussel en London slechts één treinverbinding van elkaar zijn verwijderd, zal het je niet verbazen dat het ook mogelijk is om windparken op zee te verbinden met het vasteland.

Dat werkt als volgt: twee platforms op zee (Hollandse Kust Noord- en West Alpha) zijn onderzees verbonden via ondergrondse kabels op het landelijke hoogspanningsnet. Deze windparken liggen respectievelijk 18,5 en 50 kilometer uit de kust. Deze kabels leggen de hele weg af, deels onder de zeebodem, naar de kust van Wijk aan Zee. Deze lopen via de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen naar een hoogspanningsstation in Beverwijk. Iedere kabel is maximaal 1.200 meter lang, waarnaar ze worden verbonden aan een volgende kabel.

Nieuwe kansen door deze nieuwe netaansluiting

Voorheen moesten ontwikkelaars van windparken op zee zelf zorgen voor een verbinding met het vasteland. Door deze ontwikkeling wordt het nu via één aangesloten. Dit is goedkoper en betrouwbaarder dan via losse aansluiting.

De huidige windparken op zee leveren een totaalvermogen van 4,5 Gigawatt. De verwachting is dat het aantal windparken verder groeit, volgens het regeerakkoord komt er in totaal 7 Gigawatt aan energie uit windparken bij. Één Gigawatt voorziet ongeveer één miljoen huishoudens van stroom. Met deze windparken wordt een groot deel van Nederland voorzien van duurzame energie. Daarmee wordt de vraag naar energie uit duurzame bronnen flink gereduceerd, waarmee het in de toekomst mogelijk onnodig is.

Verdere verduurzaming vraagt om technisch talent

Hoewel de plannen en installatie in volle gang zijn, blijft de vraag naar technisch talent hoog. Deze installaties moeten regelmatig worden onderhouden, gerepareerd of vervangen. En daarvoor is in de komende decennia veel nieuw technisch talent nodig. Bij Tasman Professionals richten we ons op renewables recruitment: het werven van technische specialisten die bij willen dragen aan de toekomst van morgen.

Zie jij hierin een carrière wel zitten? Bekijk onze nieuwe Werken Aan Energie-site met alle vacatures of maak direct een afspraak met Cees om je carrièrekansen te bespreken.

 

Bekijk de samenvatting van dit nieuwsartikel hier:

 

Recente blogs

Contact informatie

Tasman Profesionals B.V.
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar
(Bezoek op afspraak)
info@tasmanprofessionals.nl
+31 (0) 72 30 30 366

Heb je vragen?
Neem contant met ons op!

Scroll to Top