Zonnepanelen op daken van bedrijven leveren het meeste op

Op daken van bedrijven, huizen en in weilanden vind je ze steeds vaker: zonnepanelen. Vanaf begin deze eeuw kwam je zonnepanelen hier en daar tegen en vanaf 2010 werd het aantrekkelijker voor particulieren om zonnepanelen op het dak te leggen omdat dit voor financieel aantrekkelijke voordelen zorgde. Inmiddels zijn zonnepanelen niet meer weg te denken uit de maatschappij en zorgen ze voor meer groene energie, met als gevolg minder uitstoot en een beter milieu. Maar hoe effectief zijn die zonnepanelen eigenlijk?

Zonnepanelen in de energietransitie

Enpuls, een onafhankelijke organisatie van visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars, richt zich op versnelling van de energietransitie. Zij hebben onderzoek gedaan op welke manier zonnepanelen het meeste opleveren. Hierbij hebben ze zonnepanelen op landbouwgrond, bedrijfsdaken en daken van particulieren onderzocht. Ze hebben in dit onderzoek niet alleen gekeken naar hoe rendabel de zonnepanelen zijn, maar ook gekeken naar de totale kosten en baten. Denk aan indirecte gevolgen zoals noodzakelijke netverzwaringen, impact op het landschap, en werkgelegenheid.

Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn het meest rendabel

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat zonnepanelen op daken van bedrijven het meest rendabel zijn. Voor de berekening hiervan vergeleken de onderzoekers de winst per opgewekte megawatt van de drie locaties over een periode van 25 jaar:

  • Zonnepanelen op daken bij bedrijven: 5 miljoen euro opbrengst per megawatt
  • Zonneweides: 4,7 miljoen opbrengst per megawatt
  • Zonnepanelen op huizen: 4,5 miljoen opbrengst per megawatt

Dat betekent dat zonnepanelen op daken van bedrijven het meest opleveren. Het is daarom zaak om huidige daken van bedrijven te voorzien van zonnepanelen. De gemeente Emmen is hierin een project gestart: vijftien bedrijven krijgen in totaal 3.000 zonnepanelen. Hiermee wordt jaarlijks de CO2 met 300 hectaren verlaagd. Ook voor projectontwikkelaars die nieuw gebouwen laten bouwen, is het belangrijk om deze ontwikkelingen mee te nemen.

Technische professionals die nodig zijn om de energietransitie in gang te zetten

Om de energietransitie in gang te zetten en daarmee de doelen van het klimaatakkoord op de lange termijn te kunnen behalen, is verduurzaming hard nodig. Tasman Professionals draagt hieraan bij door technische professionals voor de ‘Renewables‘ industrieën (wind– en zonne-energie) te werven, op te leiden en plaatsen. Ben jij een gemeente die over de aanbestedingen gaat en projecten in ontwikkeling heeft om te vergroenen? Of ben jij een organisatie die deze aanbesteding gaat uitvoeren? Neem dan contact op met ons voor de werving en selectie van deze professionals. Met ruim 25 jaar ervaring in de technische branche op het gebied van recruitment én technische kennis, zijn wij de partner op het gebied van renewables recruitment

Neem contact met ons op voor het werven, opleiden en selecteren van de juiste professionals.

Recente blogs

Contact informatie

Tasman Profesionals B.V.
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar
(Bezoek op afspraak)
info@tasmanprofessionals.nl
+31 (0) 72 30 30 366

Heb je vragen?
Neem contant met ons op!

Scroll to Top