Windenergie opwekken: alles wat je erover moet weten

De aarde warmt op en daardoor verandert ons klimaat. Om deze opwaartse trend tegen te gaan, is er een klimaatakkoord in Parijs opgesteld voor 195 deelnemende landen, waaronder Nederland. Hierbij is het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Concreet houdt dit in dat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur beperkt word tot ruim onder 2 graden Celsius met in het beste geval 1,5 graden Celsius. Ook zijn er op de kortere termijn al een aantal doelstellingen: in 2030 moeten we bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1991.

De grootste vervuiler hierin is CO2, oftewel koolstofdioxide. In ditzelfde klimaatakkoord staat dat we in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas (wat nodig is voor de productie van aardgas). Daarnaast komt op dit moment ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Door over te stappen op groene energiebronnen wordt de opwarming van de aarde vertraagd en zorgen we er onder andere voor dat klimaatdoelen sneller behaald worden. Een van die energiebronnen is wind. Windenergie opwekken via windmolens is de meest duurzame manier.

offshore windenergie
 

Hoe wordt windenergie opgewerkt?

Windenergie wordt opgewekt via windmolens, ook wel windturbines genoemd. De rotorbladen (de ‘wieken’) worden door de wind omhoog geduwd waardoor er beweging in komt. Door middel van een generator wordt deze beweging omgezet in elektriciteit.

Windmolens vind je zowel onshore als offshore. Bij de onshore variant staan windmolens aan land, bijvoorbeeld grote grasvelden of weides. Bij offshore windparken staan de windmolens in zee. Het voordeel van offshore windmolens is dat er meer wind op zee staat dan op land, waardoor dit een hele effectieve manier van wind opwekken is. Een nadeel is dat de zee niet ermee volgebouwd kan worden, omdat dit effect heeft op onder andere de scheepsvaart.

De voordelen van het opwekken van windenergie via windmolens

Naast dat het een milieuvriendelijke manier van wind opwekken is, brengt het opwekken van energie via windmolens nog andere voordelen met zich mee:

Het opwekken van wind via windmolens is de goedkoopste manier onder duurzame bronnen

Wind opwekken via windmolens is de meest goedkope vorm in de meeste gedeelten van Europa. Wind is er vaak en is helemaal gratis. Uiteraard kost het bouwen en onderhouden van de windmolens wel geld, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd met wat het onderaan de streep oplevert. Onshore windparken zijn hierin het goedkoopste, gevolgd door offshore windparken en daarna pas zonne-energie.

windmolens
 

De uitstoot en het verbruik is minimaal

Hoewel wind gratis is, verbruikt de opbouw en onderhoud van de windmolens natuurlijk wel energie en wordt er wat uitgestoten. Over de volledige levensduur gemeten, stoot een windturbine per kWh ongeveer 10 gram CO2 uit. Voor zonnepanelen is de uitstoot 4x zo groot en een kolencentrale stoot 70 tot 100 keer zoveel CO2 uit als een windmolen. Daarnaast wordt er bijna geen water verbruikt en daarmee is de uitstoot en het verbruik binnen één jaar terugverdiend.

Bekijk de samenvatting van dit blog in de video

In nieuwe windmolens kan wind worden opgeslagen

Op een hete zomerdag met geen zuchtje wind levert een windmolen natuurlijk minder op dan op een stormachtige dag. Nieuwere windmolens kunnen ook wind opslaan, waardoor dit wordt gecompenseerd. Dit betekent wel dat het verbruik in energie omhoog gaat, maar dit weegt niet op tegen de voordelen van energie-opslag.

Het creëert nieuwe banen

In Europa zijn er ongeveer 300.00 banen in de windsector. De komende jaren breidt het aantal windparken alleen maar verder uit en je kan je voorstellen dat hier een hoop werk uit naar voren komt. Ook voor het onderhoud van deze windturbines zijn opgeleide professionals nodig. Wil je werken in de wind? Bekijk dan onze windvacatures.

Recente blogs

Contact informatie

Tasman Profesionals B.V.
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar
(Bezoek op afspraak)
info@tasmanprofessionals.nl
+31 (0) 72 30 30 366

Heb je vragen?
Neem contant met ons op!

Scroll to Top