Privacy Policy

Tasmanprofessionals.nl  is een website van Tasman Professionals b.v. Voor Tasman Professionals b.v. is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van onze website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Tasman Professionals b.v. zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

In het kader van de dienstverlening legt Tasmanprofessionals.nl gegevens vast in haar database om te gebruiken om:

  • vacatures per e-mail toe te zenden aan werkzoekenden;
  • Telefonisch en/of per e-mail contact op te nemen met werkzoekenden;
  • Toekomstige werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden;
  • Telefonisch en/of per e-mail contact op te nemen met werkgevers die op zoek zijn naar technische medewerkers;

Tasman Professionals maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Onze database is alleen toegankelijk voor kantoorpersoneel van Tasman Professionals b.v. Je kunt je gegevens op elk moment uit onze database laten verwijderen.
Tasman Professionals zal, naast de reden die hierboven zijn aangegeven, geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden gedurende een termijn van een jaar opgeslagen in onze database. Voordat je persoonsgegevens worden verwijderd ontvang je hierover een e-mail. Hierin krijg je de mogelijkheid de bewaartermijn te verlengen. Indien je dit niet doet worden je persoonsgegevens verwijderd in onze database

Cookies
Tasman Professionals maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en op deze servers opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het handelen van Google.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van data die d.m.v. cookies wordt onthouden. Je dient hiervoor de betreffende cookie met je verzoek mee te zenden, aangezien je persoonsgegevens niet aan de cookiesworden gekoppeld en wij je zonder het meezenden van de cookie niet kunnen identificeren.

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of over de cookies die de website tasmanprofessionals.nl verstuurt, kun je een e-mail sturen aan info@tasmanprofessionals.nl of bellen naar telefoonnummer +31 (0) 23 7470004.

Scroll to Top