Is het klimaatakkoord nog wel haalbaar?

De opwarming van de aarde: we kunnen er niet omheen. Tune in op het nieuws op tv, open een willekeurige nieuwsapp op of scroll door je social mediatijdlijn. De kans is groot dat je iets over de opwarming leest. Of het nu gaat om demonstraties om maatregelen te verscherpen of juist te versoepelen, discussies op nieuwsberichten of het klimaatakkoord.

Laatstgenoemde onderwerp is een maatregel om verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te voorkomen. Het is een afspraak tussen 195 landen waarbij het doel is om bijna de helft van de broeikassen (49%) uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1991.  Uit onderzoek van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die jaarlijks de voortgang monitort, blijkt dat we achterlopen op de doelstellingen. De daling is in gang gezet, maar het is niet genoeg om de doelen van het klimaatakkoord te halen in 2030. Hoe zorgen we ervoor dat het klimaatakkoord alsnog gehaald wordt?

klimaatakkoord

Hoe wordt het klimaatakkoord in 2030 alsnog behaald?

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) draagt een aantal oplossingen aan om het klimaatakkoord alsnog te behalen. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • De industrie over laten gaan op elektriciteit in plaats van gas.
  • Meer tenders op Rijksgronden: als dit actief wordt opgepakt kan dit een extra versnelling opleveren van 35 TWh (terawattuur, miljarden kilowattuur). Dit is ongeveer voldoende om Nederland een kwart jaar te voorzien van energie.
  • Het elektriciteitsnet nu al voorbereiden om uit te breiden om de grote vraag straks op te vangen.
  • Hoge doelen stellen voor de komende jaren: 22,5 GW (Gigawatt) wind op zee en 15 GW wind op land in 2030. Één windmolen levert tussen de 1 en 8 MW op.
  • De energietransitie goedkoper maken door een gelijke verdeling aan te brengen tussen wind– en zonne-energie. Zon en wind vullen elkaar goed aan en op dit moment is er een sterke voorkeur voor zonnepanelen, waardoor de schaarse ruimte niet optimaal benut wordt.
  • Tijdens de bouw van windmolens stoten machines en kranen kleine hoeveelheden stikstof uit. Zodra de windmolens in gebruik zijn, wordt er geen extra stikstof meer uitgebreid. Door wetgevingen wordt de bouw hierdoor vertraagd, wat ervoor zorgt dat er niet in het gewenste tempo windmolens bijkomen.
  • Door prioriteit te geven aan de bouw van windmolens kan het klimaatakkoord sneller behaald worden.

Bekijk de samenvatting van dit blog in onderstaande video:

Meer windenergie opwekken lijkt de oplossing te zijn om het klimaatakkoord te behalen in 2030

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) geeft in hun artikel aan dat het opwekken van windenergie de belangrijkste oplossing is om het klimaatakkoord van 2030 blijkt te zijn. Hiervoor is de bouw van extra windmolens hard nodig. Of deze maatregelen inderdaad doorgang krijgen hangt af van de wetgeving in Nederland, de aanbestedingen en de mate van prioriteit. Een vaststaand gegeven is dat er in de komende jaren nog veel windmolens gebouwd gaan worden, met name offshore omdat er meer wind op zee is.

offshore windenergie

Help mee met de energietransitie

Dat betekent dat er de komende jaren nog veel vraag zal zijn naar technisch talent die willen meewerken aan de energietransitie, terwijl het aantal afgestudeerde technische specialisten slinkt. Tasman Professionals heeft een breed netwerk van opdrachtgevers binnen de windenergie en we zoeken hiervoor de juiste professionals die willen bijdragen aan deze energietransitie. Niet voor niets zijn wij de specialist op renewables recruitment. Als technisch talent de komende jaren actief zijn binnen de windsector en daarmee bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen voor 2030? Bekijk dan alle windvacatures of neem direct contact op.

Recente blogs

Contact informatie

Tasman Profesionals B.V.
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar
(Bezoek op afspraak)
info@tasmanprofessionals.nl
+31 (0) 72 30 30 366

Heb je vragen?
Neem contant met ons op!

Scroll to Top